Praktijkgegevens Medewerkers
Mw. T.J.M. Stalman
huisarts

Specifieke verrichtingen: kaderarts palliatieve zorg, cardiologie, opleider huisartsen

Dhr. D.H.B. Teunissen
huisarts

Specifieke verrichtingen: kleine chirurgische ingrepen, gewrichtsinjecties, keuringen, opleider huisartsen

Dhr. M. van Dijk
huisarts

 

Mw. Collee
huisarts in opleiding

 

Mw H. Schreuders
praktijkondersteuner huisarts

Chronische zorg diabetes, COPD, ouderenzorg, GGZ

Mw L. Gelderblom
praktijkondersteuner huisarts

Hart- en vaatziekten, diabetes

Mw K. de Vor
praktijkondersteuner huisarts

GGZ

Mw I. Bouysaghouan
praktijkassistente

 

Mw F. Marcus
praktijkassistente

 

Mw S. Ouandji
praktijkassistente

 

Mw H. de Ruiter
praktijkassistente

 

Webdesign © 2007 - 2022 By www.3D-Head.com