Praktijkgegevens Medewerkers
Mw. T.J.M. Stalman
huisarts

Specifieke verrichtingen: kaderarts palliatieve zorg, cardiologie, opleider huisartsen

Dhr. D.H.B. Teunissen
huisarts

Specifieke verrichtingen: kleine chirurgische ingrepen, gewrichtsinjecties, keuringen, opleider huisartsen

Mw. E. Bergsma
waarnemend huisarts

 

Mw H. Schreuders
praktijkondersteuner huisarts

Chronische zorg diabetes, COPD, ouderenzorg

Mw. I. Vet
praktijkondersteuner huisarts / co÷rdinerende praktijkassistente

Chronische zorg hart- en vaatziekten

Mw. D. de Vlieger-Pijper
praktijkassistente

Specifieke verrichtingen: huisbezoek, uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek

Mw I. Bouysaghouan
praktijkassistente

 

Mw F. Marcus
praktijkassistente

 

Mw M. Steenham
praktijkassistente

 

Webdesign © 2007 - 2019 By www.3D-Head.com